Servicii

 

 

ISOTRANS SRL ofera consultanta si asistenta pentru implementarea urmatoarele certificari:

 

 

ATENTIE : Oferim cele mai mici preturi, incepand de la 100 de euro.

Ce este certificarea?

Certificarea este un proces prin care o organizatie este evaluata, conform cerintelor unui anumit standard (standard de referinta ) si care are ca rezultat final (pozitiv) obtinerea unui certificat de conformitate cu cerintele standardului (referentialului) fata de care organizatia doreste sa se certifice. Certificarea cuprinde urmatoarele faze (pentru detalii consultati regulamentul de certificare):

  1. Evaluarea documentatiei clientului (Este conforma cu standardul? Este finalizata?)
  2. Auditul de evaluare la sediul organizatiei (Sunt procedurile implementate corect? Se respecta cerintele standardului ?). Rezultatele auditului se includ intr-un Raport de Audit.
  3. Evaluarea dosarului clientului de catre Comitetul Operativ de Certificare al organismului, in vederea luarii deciziei cu privire la acordarea certificarii.
  4. Acordarea certificarii

Ce este un sistem de management?

Este un ansamblu de elemente corelate sau in interactiune, prin care se stabilesc politica si obiectivele propuse de organizatie. Pot fi diverse sisteme de management: al calitatii, de mediu, al sigurantei alimentului (HACCP), al securitatii informatiei, al sanatatii si securitatii ocupationale, etc. , precum si combinatii ale acestor sisteme (sistemele integrate). Ce este un organism de certificare (OC)? Un organism de certificare este o entitate juridica (societate), de preferinta cu capital privat (pentru a asigura independenta deciziilor de certificare fata de client ), si care este capabila sa evalueze daca o organizatie indeplineste cerintele unui anumit standard (referential), in baza caruia organizatia doreste sa obtina certificarea.

Organismul de certificare trebuie sa dispuna de personal specializat si instruit pentru a putea evalua conformitatea cu referentialul ales. Organismul de certificare trebuie sa fie atestat.

Cine atesteaza organismele de certificare? 

Orice organism de certificare trebuie sa fie atestat de catre o asociatie/organizatie de atestare. Aceasta este singura autoritate in masura sa evalueze competenta unui organism de certificare de a face evaluari (certificari) ale sistemelor de management ale organizatiilor din diferite domenii de activitate.  

Ce valabilitate are un certificat? 

Certificatul are o valabilitate de 3 ani. La cererea organizatiei certificate, o data cu cel de al treilea audit de supraveghere se poate realiza si recertificarea. Astfel organizatia isi poate extinde perioada de valabilitate a certificatului cu inca 3 ani, fara a exista intreruperi de valabilitate. In decursul celor 3 ani de valabilitate a certificatului, organizatia poate solicita extinderea sau restrangerea domeniului de certificare.  

Ce importanta au auditurile de supraveghere?

Anual, organismul de certificare efectueaza un audit de supraveghere. Auditurile de supraveghere au scopul de a verifica in ce masura organizatia isi mentine conformitatea sistemului de management certificat cu referentialul, pe perioada de valabilitate a certificatului.

Poate fi retras un certificat?

Da. In cazul in care in timpul auditului se gasesc neconformitati, auditorul va cere organizatiei certificate sa isi ia actiuni corective intr-un anumit interval de timp.

Auditorul va verifica daca neconformitatile identificate au fost eliminate iar daca nu au fost, certificatul se poate suspenda pe o perioada limitata ( ex. 3 luni ) si apoi se poate retrage.

Certificare ISO rapida | Promote Your Page Too

Peste 10 ani Experienta, certificare rapida si seriozitate totul la preturi foarte avantajoase.

SC ISOTRANS SRL

CUI: RO 16404056, RC: J38/440/2004

Telefon: +40 742 326 116, Fax: +40 350 808 360

Email: office@isotrans.ro

Adresa: str. Calea lui Traian, nr. 164, bl. 27, sc. A, ap. 2, Ramnicu-Valcea, jud. Valcea, cod 240243, Romania

Certificam

Responsabilitate sociala - SA 8000 / ISO 26000

Sisteme de management al securitatii informatiei - ISO 27001 / ISO 27002

Sisteme de management al calitatii - ISO 9001:2008

Sisteme de management de mediu - ISO 14001: 2005

Sisteme de management al securitatii ocupationale - OHSAS 18001:2008