ISOTRANS SRL ofera consultanta si asistenta pentru implementarea urmatoarelor certificari:

ATENTIE : Oferim cele mai mici preturi, incepand de la 100 de euro.

Ce este certificarea?

Certificarea reprezinta un procedeu prin care o ogranizatie este apreciata, conform cerintelor unui standard de referinta si care are apoi ca rezultat final si pozitiv, obtinerea unui certificat in conformitate cu cerintele referentialului fata de care respectiva organizatie vrea sa se certifice.

Certificarea are in componenta sa urmatoarele faze:

1. Verificarea documentatiei clientului ( Este finalizata? Este conforma cu standardul?)

2. Auditul de verificare la sediul organizatiei ( Sunt respectate toate cerintele standardului? Sunt procedurile corect implementate?). Rezultatele acestui audit se afla intr-un Raport de Audit.

3. Verificarea dosarului clientului de Comitetul Operativ de Certificare al organismului, in vederea luarii deciziei cu referire la acordarea certificarii.

4. Oferirea certificarii

Ce este un sistem de management?

Este un intreg ansamblu de componente in interactiune sau corelate, prin care sunt stabilite obiectivele propuse de catre organizatie dar si politica. Pot fi variate sisteme de management: de mediu, al calitatii, al sigurantei alimentului (HACCP), al sanatatii, al securitatii informatiei, al securitatii ocupationale, etc., dar si imbinarea acestor sisteme integrate. Ce reprezinta un organism de certificare (OC)? Reprezinta o societate juridica, de preferat cu un capital privat si capabila sa verifice daca o anumita organizatie respecta cerintele unui standard referential, in baza caruia organizatia vrea sa obtina certificarea.

Organismul de certificare trebuie sa aiba un personal instruit si specializat pentru a verifica conformitatea cu referentialul ales, acesta trebuie sa fie atestat.

Cine atesteaza organismele de certificare?

Fiecare organism de certificare necesita sa fie atestat de catre o organizatie/asociatie de atestare. Acesta este autoritatea principal in masura sa verifice competenta unui OC de a face certificari ale sistemelor de management ale tuturor organizatiilor din domenii diferite de activitate.

Ce valabilitate are un certificat?

Un certificat are o valabilitate de 3 ani. La cererea organizatiei care este certificata, o data cu cel de-al 3 lea audit de verificare se poate realiza recertificarea. Datorita acestui aspect organizatia isi poate intinde perioada de valabilitate cu inca 3 ani, fara sa existe intreruperi de valabilitate.

In acesti 3 ani de valabilitate, organizatia poate sa solicite extinderea sau chiar restrangerea domeniului de certificare.

Ce importanta au auditurile de supraveghere?

In fiecare an, organismul de certificare face un audit de supraveghere. Aceste audituri au ca scop verificarea mentinerii conformitatii sistemului de management certificate cu refrentialul, de catre organizatie, pe toata durata de valabilitate a certificatului.

Poate fi retras un certificat?

Da. Daca in timpul auditului sunt gasite neconformitati, auditul va trebui sa ceara organizatiei certificate sa isi ia actiuni de rectificare intr-un anumit interval de timp.

Apoi auditorul va verifica daca toate neconformitatile identificate au fost revizuite iar daca nu au fost, certificatul se poate suspenda 3 luni iar apoi se poate retrage.